SIRI BENGKEL PENGUKUHAN KEMAHIRAN KERJA (Public Training)Kemahiran Khidmat Pelanggan Berkesan Untuk Pegawai Kaunter

Tarikh: 23-24 MEI 2017 <BUKA> Klik di sini untuk daftar.


_________________________________________________________________

2) BENGKEL KEMAHIRAN FASILITATOR & PENGURUSAN LATIHAN
TOT Untuk Pegawai Latihan

Tarikh: (2 HARI) <TUTUP>


_________________________________________________________________

3) BENGKEL PERSONA PEMIMPIN
Membina Wibawa Diri Untuk Pemimpin Organisasi

Tarikh: (2 HARI) <TUTUP>


_________________________________________________________________

4) BENGKEL ASAS KAUNSELING UNTUK RUNDINGCARA
Kemahiran Rundingcara Berkesan Untuk Pegawai Sumber Manusia

Tarikh: (2 HARI) <TUTUP>


_________________________________________________________________

5) BENGKEL MENANGANI & MENANGI KAKITANGAN MELALUI PERSONALITI
Kemahiran Mengendalikan Kakitangan Dengan Berkesan Untuk Penyelia

Tarikh: (2 HARI) <TUTUP>