SIRI BENGKEL PENGUKUHAN KEMAHIRAN KERJA (Public Training)Kemahiran Khidmat Pelanggan Berkesan Untuk Pegawai Kaunter

Tarikh: 19-20 SEPTEMBER 2017 (2 HARI) <BUKA> Klik di sini untuk daftar.


_________________________________________________________________

Kemahiran Mengendali Kakitangan Dengan Berkesan Untuk Penyelia

Tarikh: 25-26 JULAI 2017 (2 HARI) <BUKAKlik di sini untuk daftar.


_________________________________________________________________

Kemahiran Rundingcara Berkesan Untuk Pegawai Sumber Manusia

Tarikh: 22-23 OGOS 2017 (2 HARI) <BUKAKlik di sini untuk daftar.


_________________________________________________________________

4) BENGKEL PERSONA PEMIMPIN
Membina Wibawa Diri Untuk Pemimpin Organisasi

Tarikh: (2 HARI) <TUTUP>


_________________________________________________________________

5) BENGKEL KEMAHIRAN FASILITATOR & PENGURUSAN LATIHAN
TOT Untuk Pegawai Latihan

Tarikh: (2 HARI) <TUTUP>